Reiseskjema

Internasjonalt reiseskjema (International Travel Form).

OBS – les dette dokumentet før du setter i gang: Procedure Travel assistance

Så skriver du ut, fyller ut og scanner dette skjemaet: Travel form (oppdatert 2024)

Skjemaet sendes som vedlegg på epost til travel@ipa-norway.no

Har du spørsmål rundt dette med reiser og utfylling av skjema, så tar du kontakt med din lokale regionsleder, eller IPA Norsk seksjons reisesekretær på travel@ipa-norway.no

Dokumentasjon på ditt medlemskap
Vi er i prosess med å innføre nye digitale medlemskort.
Ytterligere informasjon dette finner du på siden Digitalt medlemskort.

NB! Skal du til USA og Storbritannia, så må skjemaet sendes i svært god tid, da det kan ta en uke før det når det aktuelle stedet.