Regioner

IPA Norsk seksjon består av 12 regioner.