Landsstyret

IPA Norsk seksjons landsstyre (valgt ved Landsmøtet i Tromsø 2022)

President – Jan Tore Hagnes

 • Delegat World Congress
 • Leder av sekretariatet 
 • Etikk / Menneskerettigheter
 • Medlem av lovkomité

 

Visepresident/leder av Fagkomité – Magne Langseth

 • Visepresident
 • Vara-delegat World Congress
 • Leder av fagkomitéen
 • Svare ut politifaglige spørsmål
 • YPOS – Young Police Officers Seminar
 • Andre politifaglige kurs
 • Kontaktperson – fagaktivitet i regioner

 

Leder av Sosial- og Kulturkomité – Thorben Westgård

 • Leder av sosial- og kulturkomitéen
 • Fadderbarn/SOS-barnebyer
 • Stipendsøknader
 • Reisesekretærfunksjon
 • Materialforvalter
 • Merkantile avtaler

 

Generalsekretær – Monica Lillevik

 • Sekretariatet
 • Medlemskort

 

Assisterende generalsekretær – Gunnar Baardsen

 • Sekretariatet
 • Hjemmeside IPA Norsk seksjon
 • Digitalt medlemskort (IPA dMSC) og medlemsportal (MVO)

 

Hovedkasserer – Odd Harald Høvring

 • Hovedkasserer
 • Sekretariatet
 • Medlemsregister

 

Ansvarlig for digitale media – Vidar Tøge

 • Ansvarlig for oppfølging av sosiale media – Facebook, Instagram
 • Bistand hjemmeside IPA Norsk seksjon

 

Redaktør – Christer Andersen Aass

 • Utgivelse av medlemsbladet
 • Kontaktperson opp mot utgiver / layoutansvarlig

 

Styremedlem – Hans Sørheim

 • Reisesekretær
 • Gimborn

 

Styremedlem – Tommy Thornes

 • Reisesekretær
 • Bistand oppfølging av sosiale media

 

1. varamedlem – Helene Sellesbakk Bjerke

 • Bistand fagkomité

 

2. varamedlem – Ola Akselberg

 • Bistand sosial- og kulturkomité (Merkantil)

 

3. varamedlem – Thea Aanesland Grødum

 • Bistand sosial- og kulturkomité (SOS-barnebyer)