Politibladet IPA

Politibladet IPA i pdf

IPA_1-2018_uten annonser

Politibladet IPA kommer ut 4 ganger i året. Her finner du fagartikler, reiseskildringer, invitasjoner til ulike arrangement mv. Medlemmer som sender inn artikler til bladet kan få støtte til reisen i etterkant.

Artikler til bladet må inneholde bilder i oppløsning minnimum 1mb, alle bildene skal ha en undertekst, husk også en kort ingress og masse bilder.

Redaktøren ber om at medlemmer som har aktuelt stoff til neste utgave av bladet sender dette til editor@ipa-norway.no

   • Nr 3 – 2012

  • Nr 2 – 2012

  • Nr 1 – 2012

  • Nr 4 – 2011

  • Nr 3 – 2011