IPA Flensburg on patrol

Søk om deltakelse på et spennende evenement i Tyskland!

«IPA Flensburg on patrol» er et arrangement som i hovedsak er rettet mot operative tjenestepersoner under 40 år.

Påmeldingsfrist på dette arrangementet er 10. mai, se plakaten for mer informasjon.

IPA Estland inviterer til Friendship week/Summer Days

I anledning IPA Estlands 30-års jubileum, inviterer de IPA-venner fra hele verden til en "Friendship week" og "Summer Days" i perioden 10. - 16. juli 2023.

Det er begrenset med plasser, så her gjelder det å være tidlig ute med å melde seg på.

Påmeldingsfrist er 30. april 2023.

Du finner mer informasjon på deres nettside.

Du finner også informasjon på den internasjonale nettsiden for IPA.

Vi jakter politibildet !

Hver måned i 2023 vil IEB og IAC dedikere sine sosiale medier til å rette fokuset mot et bestemt aspekt ved politiarbeidet.

En av styrkene til IPA er vår globale rekkevidde og det mangfoldige utvalget av uniformer, kulturer, politiutstyr og så videre – vi ønsker å vise frem dette mangfoldet.

Har du et flott bilde som passer inn i kategoriene nedenfor som du ønsker å dele?

JAN – Politihunder K9
FEB – Vintertjeneste– ski, snøscooter, vanvittig vær
MAR – UEH
APR – Nærpoliti
MAI – Luftstøtte – Heli, Droner, Fly etc
JUN – Politi ved nasjonale monumenter
JUL – Sommertjeneste – Politibåter og båttjeneste
AUG – Politi på 2 hjul – motorsykler, sykler osv.
SEP – Politihester – Rytterkorpset
OKT – Politibiler
NOV – Uniformer, merker, hatter mm.
DES – Politibygninger og arkitektur

Bilder sendes til editor@ipa-norway.no

Ved innsending er det viktig at du husker på å opplyse om eventuell kreditering av bildet. Husk også at bildet selvfølgelig må være godkjent for publisering av den eller de som er avbildet.

Bildene vil bli publisert og delt på IPA IAC sine sosiale medier.

IPA Denmark on patrol

Søk om deltakelse på et spennende evenement i Danmark!

«IPA Denmark on Patrol» er et arrangement som er rettet mot operative tjenestepersoner under 40 år.

Det er kort påmeldingsfrist på dette arrangementet (1. februar), se plakaten for mer informasjon.

YPOS 2023 Wellington, New Zealand

YPOS, Young Police Officer Seminar, avholdes hvert år og arrangeres i Wellington, New Zealand i 2023. Arrangementet er for våre medlemmer under 35 år.

Mer informasjon kommer

Kommende IPA kurs på Gimborn

Ta en kikk på de første kursene i 2023 på vårt kurssenter Gimborn.

15. – 17.03. 2023

Hackathons –
Crime fighting goes digital. Best practices for police officers

The seminar will look at the origins of hackathons as a model in the business world and its way into police projects. It illustrates ways of implementing hackathons in police projects and how to use Open-Source Intelligence (OSINT) for searching.

Facing the challenges to process huge amounts of data in investigations from various sources with different levels of reliability and recover information to be used in court in a rather short period of time, law enforcement works together with researchers and industry to quickly produce a functioning, time saving tool.

Participants get to know best practice examples and will take part in a live exercise and will work together in small groups with an out-of-the-box approach to solve a particular problem.

IPA Members: 360 €

For mer informasjon om dette og andre kurs på Gimborn, se denne siden.


20. – 24.03.2023

Disaster and Crisis Management – The Challenge of Dealing with Disasters

Crisis and disaster disrupt the normality and implicitness that pervade the public agenda. This applies to crisis evoked by natural hazards as well as to man-made crisis and disasters. Crisis and disasters bring out the best and the worst in human beings: greed, selfishness on one side, and helpfulness and compassion on the other side.

Modern societies dispose of complex structures enlisting public, private, and non profit organization to meet the challenges that come with crisis and disaster.

The seminar provides an overview on the current research on disasters. It looks at the role of law enforcement personal in disaster response, at the collaboration between other professionals on the scene and the public. The role of social media in disasters will be discussed and possible frameworks to facilitate the creation of disaster social media tools will be looked at.

Another focus is on psychological stress within victims as well as in professionals (police, fire fighters) and the role of resilience in the aftermath of disasters.

IPA Members: 360 €

For mer informasjon om dette og andre kurs på Gimborn, se denne siden.

Avlyst – YPOS 2022 Sri Lanka

YPOS, Young Police Officer Seminar, avholdes annethvert år og arrangeres i Sri Lanka for 2022. Arrangementet er for våre medlemmer under 38 år.

Norsk deltagelse på YPOS 2022 er avlyst

IPA Norsk Seksjon skulle sende 3 medlemmer til Sri Lanka for årets YPOS. Dette hadde de 3 som ble trukket ut og styret i IPA sett frem til. Programmet så spennende ut og opplevelsene for medlemmene ville vært uforglemmelige.

Dessverre endret situasjonen i landet seg betraktelig. Med opprør og unntakstilstand, med presidenten som evakuerer, demonstranter som inntar palasset og nye varslede markeringer, så vi at det så usikkert ut.

UD lager reiseråd for norske borgere som skal reise til utlandet, til Sri Lanka var rådet at norske borgere skulle avstå fra å reise dit med mindre det var strengt nødvendig. Undertegnede var i kontakt med UD og fikk en utdypende forklaring og anbefaling. IPA kan ikke som organisasjon gå imot Utenriksdepartementets anbefalinger. IPA var også i kontakt med den norske ambassaden i Colombo, og situasjonsbeskrivelsen herfra var ikke til å misforstå.

Andre medlemslands vurdering har vært noe varierende, men flere land valgte å trekke sin deltagelse og viste til stor usikkerhet i sikkerhetssituasjonen, mulig raske endringer og mulig ustabil tilgang på kommunikasjon med omverdenen.

Norsk Seksjon har valgt å avvente for å se om situasjonen ville bedre seg. Reiserådet til UD består og styret falt derfor ned på å beslutte å trekke vår representasjon.

IPA Sri Lanka har valgt å gå videre med sitt arrangement, men sikkerheten til våre medlemmer må gå foran representasjon og spennende opplevelser.

Styret i IPA Norsk Seksjon beklager at vi måtte avlyse deltagelsen, spesielt til våre 3 medlemmer som skulle reise. Vi håper at IPA vil tilby noe annet spennende og utviklende i fremtiden.

Beskyttet: Merkantile tilbud

Her er kodene og beskrivelsen for de flotte merkantile tilbud vi kan tilby våre medlemmer.

SØKNADPROSEDYRE GIMBORN

Hvordan søke kurs på Gimborn

Seminarer og kurs på GIMBORN – link til seminaroversikt

http://www.ibz-gimborn.de/images/2017/ibz_seminarbroschuere_2017.pdf

Søknadsprosedyrer

Som IPA medlem kan du få dekket seminaravgift i tillegg til deler av reiseutgiftene av IPA norsk seksjon. Det er viktig at følgende prosedyrer følges:

  • Medlemmer som ønsker dekket kurs/seminaravgiften på Gimborn, skal søke om dette FØR de melder seg på online direkte til Gimborn. Dette gjøres til IPA norsk seksjon: gimborn@ipa-norway.no
  • Søker vil deretter raskt få svar på om de får dekket kursavgift / deler av reise
  • Ett vilkår for dekket seminaravgift er at man skriver en artikkel med bilder til IPAs medlemsblad. Reiser man flere sammen kan man gå sammen om én artikkel. Vi ønsker størst fokus på innholdet og faglig utbytte av kurset / seminaret 

Velg rett seminar og klikk på «Seminar Anmelden» for påmeldingsskjema

Dersom man får plass på et seminar legger deltakeren ut for seminaravgiften og skriver refusjonsregning til IPA norsk seksjon i ettertid. Bilag skal vedlegges. Det skal også fremkomme om det har blitt gitt støtte fra egen region eller andre instanser (politidistriktet, PF, idrettslag, forening etc.). Seksjonens regler for dekking av reiseutgifter skal følges. 

Ekstradøgn, enkeltromstillegg og personlige utgifter refunderes / dekkes ikke. 

Seksjonen vil IKKE dekke utgifter dersom påmeldingsprosedyrene ikke er fulgt. 

Refusjonsregning sendes offisiell adresse: IPA norsk seksjon, v/ Jan Tore Hagnes, pb 1023, 8001 BODØ. 

Spørsmål rettes til gimborn@ipa-norway.no, eventuelt til generalsekretær: secgen@ipa-norway.no

Spørsmål vedrørende artikkel til IPA bladet: editor@ipa-norway.no 

ARTIKLER TIL IPA BLADET – MAL

Skal du skrive artikler til Politibladet IPA, så finner du "oppskriften" her.

Oppsett og lengde:
Det er ikke noe konkret minimumskrav til lengder på artikler. Men dersom du har fått økonomisk støtte fra IPA og er bedt om å skrive en artikkel til bladet, forventes det 2-4 sider.

Tips og triks:
For å fange leserens interesse bør artikkelen starte med en ingress. En ingress er et innledende avsnitt som følger rett etter tittelen i en artikkel og gir informasjon om hva eller hvem artikkelen handler om.

Det å dele opp teksten i naturlige avsnitt er en ubetinget fordel, gjerne med underoverskrifter. Dette gjør teksten lettere å lese. Ta gjerne en titt i et tidligere blad, vi har mange dyktige bidragsytere.

Bilder:
Bilder som skal på trykk bør gjerne ha en viss oppløsning/kvalitet. Er du i tvil om kvaliteten er god nok så ta kontakt med redaktøren. Husk beskrivende tekst til foto, gjerne skriv dette i dokumentet med artikkelen, og da med henvisning til hvilket foto det gjelder. Husk å få med hvem som har tatt bildet.

Bilde(r) må sendes som egne filer. På grunn av størrelse på enkelte bilder, eller hvis du har mange bilder vil det enkleste ofte være å sende bilder i flere omganger på mail. Alternativt kan du kontakte redaktøren for alternativ opplasting av store filer som ikke får plass på mail.

Det tas forbehold om enkel redigering av tilsendt stoff uten varsling til innsender.

Artikler, bilder og andre bidrag sendes til: editor@ipa-norway.no