IPA Norsk seksjon – Facebook

IPA Norsk seksjon er på Facebook med egen privat gruppe.
Gruppen heter "IPA Norway".

Velkommen til IPA Norsk seksjons side på Facebook. Vil du bli medlem, så gjør følgende :

Send en epost til some@ipa-norway.no med den e-postadressen du bruker på Facebook.
Legg ved BID’en din i politiet og om mulig IPA-regionen du tilhører.