GIMBORN kurssenter i Tyskland

IPA IAC siden har oversikt over alle kurs, seminar og samlinger som IPA arrangerer over hele verden.