Region 3

IPA Region 3
Møre og Romsdal politidistrikt
Postboks 1353 Sentrum
6001 ÅLESUND
Org.nr. 990 706 549

iparegion3@ipa-norway.no

IPA Region 3 består av Møre og Romsdal.

 

Regionstyrets sammensetning: • "Vakant"
  Leder

 • Arild Helland
  Sekretær

 • Eivind Frekhaug
  Kasserer

 • Linn Erstad
  Revisor