Einar Guðberg Jónsson (1978-2023)

IPA-medlem og tidligere president for IPA Island har gått bort.

Det var med stor sorg vi mottok informasjon om Einar Guðberg Jónssons bortgang 5. september 2023, etter kort tids kreftsykdom.

Einar var medlem av IPA Island siden 2001 og kom inn i lokalt IPA-styre som kasserer i 2006. Einar ble i 2012 valgt til president for IPA Island, en posisjon han hadde inntil 2021.

Han var medlem av IEB (International Executive Board) siden 2019 i rollen som leder for «International Relations Commission».

Einar Guðberg Jónsson ble bare 45 år, og etterlater seg kone og tre døtre.

Begravelsen vil finne sted fredag 15. september kl 1300 i Grafarvogdskirkja i Reykjavik. Alle IPA-venner av Einar er velkomne. Familien ønsker ingen blomster.

Dersom noen ønsker å delta, er dette noe som må gjøres på eget initiativ (reise og opphold), da IPA Island ikke har mulighet til å bistå med noe logistikk i så måte.

IPA Island oppfordrer evt tilreisende til å møte minst 45 minutter før begravelsen og da helst i drosje, da parkeringsmulighetene er begrenset ved kirken.

IPA Norsk seksjon lyser fred over Einar Guðberg Jónssons minne.

Einar Guðberg Jónsson (1978-2023)