Digitalt medlemskort

Ventetiden er over!
Vi har forlatt de gamle plastkortene og gått over til digitalt medlemskort (IPA dMSC).

SISTE NYTT: Se status for fremdrift nederst på denne siden.

Vi har nå integrert medlemsdata for IPA Norsk seksjon i en allerede etablert løsning, noe som muliggjør at medlemmene selv kan vedlikeholde sin informasjon.

I samarbeid med IPA Østerrike, har vi siden desember 2022 jobbet med å innføre digitalt medlemskort for IPA Norsk seksjon.
IPA Østerrike har hatt sin app IPA dMSC i drift siden august 2022 og har ca 31.000 medlemmer.

Vi har fått både appen og medlemsportalen oversatt til engelsk, samt gjort noen tilpasninger i deres database, slik at våre medlemsdata har et eget, kryptert område på dataserverne som benyttes for å drifte de digitale medlemskortene.

Du vil til enhver tid finne siste versjon av brukerveiledning for installasjon og bruk av IPA dMSC her.

En rask innføring i hvordan du legger til ditt profilbilde i ditt digitale medlemskort finner du her.

Det jobbes for tiden med en komplett brukerveiledning for det nye systemet.
Denne vil du også snart finne her.

Det kreves naturlig nok veldig mye arbeid for å få integrert medlemmer fra IPA Norsk seksjon i den allerede etablerte løsningen for IPA Østerrike. Dette på grunn av et ønske om god struktur og funksjonalitet vedrørende import av eksisterende data, testing, feilsøking og så videre. Veldig mange detaljer må på plass for at denne overgangen skal gå så smidig og problemfritt som mulig.

Se Politibladet IPA, nr. 2 (distribuert i uke 33, 2023) – her er det en lengre artikkel om innføringen av digitalt medlemskort.

Nå er imidlertid ventetiden over. Vi startet utrullingen av appen i mai 2023. Vi har gjort dette regionvis, men i tilfeldig rekkefølge på regionene (se status for fremdrift nederst på siden).

Hvert medlem skal nå ha fått en e-post med informasjon om installasjon og bruk av appen IPA dMSC (digitalt medlemskort).

I tillegg sendes det ut en e-post automatisk fra datasystemet når vi importerer våre medlemmer til databasen for vårt digitale medlemskort, denne e-posten inneholder medlemmets brukernavn/passord for å logge på appen.

Det er veldig viktig at du sjekker mappa for søppelpost/uønsket e-post om disse e-postene fra oss har havnet der.

Dersom du ikke har mottatt noe som helst fra oss, kan det hende at du ikke har oppdatert din e-postadresse hos oss dersom du har fått ny.
I så tilfelle, ta kontakt med oss ved å sende en e-post til mvo-admin@ipa-norway.no.

I forbindelse med overgang til digitale medlemskort, vil det ikke bli produsert et tradisjonelt medlemskort i plast for 2023.
Dersom du på grunn av reise eller annet trenger en bekreftelse på medlemskapet før du mottar ditt digitale medlemskort, tar du kontakt med IPA Norsk seksjon på ipanor@ipa-norway.no, så vil vi utferdige en bekreftelse på ditt medlemskap.

STATUS FREMDRIFT INNFØRING DIGITALT MEDLEMSKORT

DatoStatus
30.06.2024Noen utfordringer med serveren som drifter våre digitale medlemskort. Se Driftsmeldinger for detaljer.
09.04.2024Vi arbeider fortsatt med å skaffe private e-postadresser til våre medlemmer. Dette er et arbeid som tar mye av tiden vår, da det er viktig å få det digitale medlemskortet ut til samtlige medlemmer.
14.01.2024Vi oppdaterer fortløpende medlemsregisteret med nye medlemmer som kommer til.
I tillegg gjennomgår vi vårt medlemsregister, og forsøker å skaffe privat e-postadresser til de som er registrert med @politiet.no adresse.
Er DU en av de som ikke har mottatt noe informasjon om det digitale medlemskortet, har vi sannsynligvis stort behov for din private e-postadresse. Ta da kontakt med oss på mvo-admin@ipa-norway.no.
19.06.2023Importert medlemmer fra region 10.
08.06.2023Importert medlemmer fra region 12.
05.06.2023Importert medlemmer fra region 3.
04.06.2023Totalt er 1242 av 1533 medlemmer nå importert i medlemsportalen og har mottatt informasjon om sitt nye digitale medlemskort.
04.06.2023Importert medlemmer fra region 11.
04.06.2023Importert medlemmer fra region 5.
02.06.2023Importert medlemmer fra region 9.
31.05.2023Importert medlemmer fra region 8.
29.05.2023Importert medlemmer fra region 2.
25.05.2023Sendt ut nye e-poster med brukernavn og passord til ca 40 medlemmer.
21.05.2023Vi opplever at mange medlemmer ikke mottar den automatisk genererte e-post med brukernavn og passord. Dersom DU ikke har mottatt dette, vennligst send e-post til mvo-admin@ipa-norway.no, så sender vi deg ny e-post manuelt.
20.05.2023Importert medlemmer fra region 1.
20.05.2023Importert medlemmer fra region 4.
10.05.2023Importert medlemmer fra region 6.
06.05.2023Importert medlemmer fra region 7.