IPA Low Lands On Patrol

Et nytt og spennende On Patrol event!

IPA Low Lands er et samarbeid mellom IPA seksjon Nederland og IPA seksjon Belgia, og finner sted blant annet i Antwerpen.

Arrangementet er ikke før i april 2024, men søknadsfristen er nå i sommer.

Meld interesse til IPA Norsk seksjon innen 1. juli 2023, se plakaten for mer informasjon. Informasjon finner du også på vår Facebook-gruppe.

Dette arrangementet inneholder et rikt program og er rettet mot operative tjenestepersoner UNDER 40 år.

NB! Det er svært begrenset med plasser, slik at det er ingen garanti for at IPA Norsk seksjon får plass på evenementet.

Men meld din interesse til oss, så vil vi følge opp prosessen.