Avlyst – YPOS 2022 Sri Lanka

YPOS, Young Police Officer Seminar, avholdes annethvert år og arrangeres i Sri Lanka for 2022. Arrangementet er for våre medlemmer under 38 år.

Norsk deltagelse på YPOS 2022 er avlyst

IPA Norsk Seksjon skulle sende 3 medlemmer til Sri Lanka for årets YPOS. Dette hadde de 3 som ble trukket ut og styret i IPA sett frem til. Programmet så spennende ut og opplevelsene for medlemmene ville vært uforglemmelige.

Dessverre endret situasjonen i landet seg betraktelig. Med opprør og unntakstilstand, med presidenten som evakuerer, demonstranter som inntar palasset og nye varslede markeringer, så vi at det så usikkert ut.

UD lager reiseråd for norske borgere som skal reise til utlandet, til Sri Lanka var rådet at norske borgere skulle avstå fra å reise dit med mindre det var strengt nødvendig. Undertegnede var i kontakt med UD og fikk en utdypende forklaring og anbefaling. IPA kan ikke som organisasjon gå imot Utenriksdepartementets anbefalinger. IPA var også i kontakt med den norske ambassaden i Colombo, og situasjonsbeskrivelsen herfra var ikke til å misforstå.

Andre medlemslands vurdering har vært noe varierende, men flere land valgte å trekke sin deltagelse og viste til stor usikkerhet i sikkerhetssituasjonen, mulig raske endringer og mulig ustabil tilgang på kommunikasjon med omverdenen.

Norsk Seksjon har valgt å avvente for å se om situasjonen ville bedre seg. Reiserådet til UD består og styret falt derfor ned på å beslutte å trekke vår representasjon.

IPA Sri Lanka har valgt å gå videre med sitt arrangement, men sikkerheten til våre medlemmer må gå foran representasjon og spennende opplevelser.

Styret i IPA Norsk Seksjon beklager at vi måtte avlyse deltagelsen, spesielt til våre 3 medlemmer som skulle reise. Vi håper at IPA vil tilby noe annet spennende og utviklende i fremtiden.