SØKNADPROSEDYRE GIMBORN

Hvordan søke kurs på Gimborn

Seminarer og kurs på GIMBORN – link til seminaroversikt

http://www.ibz-gimborn.de/images/2017/ibz_seminarbroschuere_2017.pdf

Søknadsprosedyrer

Som IPA medlem kan du få dekket seminaravgift i tillegg til deler av reiseutgiftene av IPA norsk seksjon. Det er viktig at følgende prosedyrer følges:

  • Medlemmer som ønsker dekket kurs/seminaravgiften på Gimborn, skal søke om dette FØR de melder seg på online direkte til Gimborn. Dette gjøres til IPA norsk seksjon: gimborn@ipa-norway.no
  • Søker vil deretter raskt få svar på om de får dekket kursavgift / deler av reise
  • Ett vilkår for dekket seminaravgift er at man skriver en artikkel med bilder til IPAs medlemsblad. Reiser man flere sammen kan man gå sammen om én artikkel. Vi ønsker størst fokus på innholdet og faglig utbytte av kurset / seminaret 

Velg rett seminar og klikk på «Seminar Anmelden» for påmeldingsskjema

Dersom man får plass på et seminar legger deltakeren ut for seminaravgiften og skriver refusjonsregning til IPA norsk seksjon i ettertid. Bilag skal vedlegges. Det skal også fremkomme om det har blitt gitt støtte fra egen region eller andre instanser (politidistriktet, PF, idrettslag, forening etc.). Seksjonens regler for dekking av reiseutgifter skal følges. 

Ekstradøgn, enkeltromstillegg og personlige utgifter refunderes / dekkes ikke. 

Seksjonen vil IKKE dekke utgifter dersom påmeldingsprosedyrene ikke er fulgt. 

Refusjonsregning sendes offisiell adresse: IPA norsk seksjon, v/ Jan Tore Hagnes, pb 1023, 8001 BODØ. 

Spørsmål rettes til gimborn@ipa-norway.no, eventuelt til generalsekretær: secgen@ipa-norway.no

Spørsmål vedrørende artikkel til IPA bladet: editor@ipa-norway.no