Innbetaling av IPA kontingent

OBS - innbetaling mangler enda fra 460 medlemmer - OBS
Bruk kid´en du fikk i innbetaling.

Medlemskontingent ble sendt ut første gang januar / februar 2018, med KID.

For at en skal få utstedt medlemskort så må kontingenten betales umiddelbart til kontonummer :

1503.85.37560 merket Ipa Norge, navn og region.

Alle regioner får tilbakeført penger til bruk i regionen med bakgrunn i BETALENDE medlemmer.

OBS husk navn og regionsnummer.