ARTIKLER TIL IPA BLADET – MAL

Skal du skrive artikler til Politibladet IPA, så finner du "oppskriften" her.

Oppsett og lengde:
Det er ikke noe konkret minimumskrav til lengder på artikler. Men dersom du har fått økonomisk støtte fra IPA og er bedt om å skrive en artikkel til bladet, forventes det 2-4 sider.

Tips og triks:
For å fange leserens interesse bør artikkelen starte med en ingress. En ingress er et innledende avsnitt som følger rett etter tittelen i en artikkel og gir informasjon om hva eller hvem artikkelen handler om.

Det å dele opp teksten i naturlige avsnitt er en ubetinget fordel, gjerne med underoverskrifter. Dette gjør teksten lettere å lese. Ta gjerne en titt i et tidligere blad, vi har mange dyktige bidragsytere.

Bilder:
Bilder som skal på trykk bør gjerne ha en viss oppløsning/kvalitet. Er du i tvil om kvaliteten er god nok så ta kontakt med redaktøren. Husk beskrivende tekst til foto, gjerne skriv dette i dokumentet med artikkelen, og da med henvisning til hvilket foto det gjelder. Husk å få med hvem som har tatt bildet.

Bilde(r) må sendes som egne filer. På grunn av størrelse på enkelte bilder, eller hvis du har mange bilder vil det enkleste ofte være å sende bilder i flere omganger på mail. Alternativt kan du kontakte redaktøren for alternativ opplasting av store filer som ikke får plass på mail.

Det tas forbehold om enkel redigering av tilsendt stoff uten varsling til innsender.

Artikler, bilder og andre bidrag sendes til: editor@ipa-norway.no