Arthur Troop stipend

Hvert år deles det ut stipend som medlemmer kan bruke på utdannelse, seminar eller andre kurs. IPA Norge forventer norske søkere for 2019.

Arthur Troop er grunnleggeren av IPA, stipendet i hans navn er på 2500 euro og deles hvert år ut til et medlem til bruk i utdanningsformål, herunder seminar og kurs. Ipa IAC har en egen side hvor søknadsprosessen beskrives :

Arthur Troop stipend

Søknader på stipendet må bruke dette skjemaet : Søknadskjema. Søknadsperioden er 1 jannuar til 31 mars hvert år. Ta kontakt med din region om du skal søke, evnt med en i landsstyret.

Tidligere søkere har skrevet følgende rapporter, fra IPA IAC sidene :