• EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Ungdomstreff 2015 – 16/17 åringer – velkomne skal dere være til årets treff.

IYG 2015 skal arrangeres i Spania i perioden 1.- 15. august 2015. Barn og barnebarn av IPA-medlemmer som er 16 eller 17 år i den aktuelle perioden kan søke.


 

Vi har svært gode erfaringer med IYG samlingene. Sikkerhet og kvalitet blir godt ivaretatt når ungdommene reiser til vertslandet. I likhet med IYG 2014 som ble avholdt i Frankrike ser IYG 2015 som skal avholdes i Spania svært lovende ut. Tilbakemeldingene fra tidligere IYG har utelukkende vært positive. Ungdommene som har deltatt har vært fornøyde med oppholdene og vennskapsbånd har blitt knyttet over landegrensene.

Kostnadene (overnatting, kost og losji) under oppholdet dekkes av IPA. Deltakerne betaler 70% av reisekostnadene til og fra vertslandet.

Søknadsfrist settes til 15.12.14. Søknad sendes til epost: per.age.ferstad@politiet.no<mailto:per.age.ferstad@politiet.no>. Vi skal sende to deltakere og det blir foretatt trekning umiddelbart etter søknadsfristens utløp. Alle søkere får tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Per Åge Ferstad
Styremedlem
IPA Norsk Seksjon

Av: Vidar T
26.10.2014

Copyright © 2012 · Utviklet av Adaptor Consulting ·