• EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Styremøte i IPA Region 7- referat

 

Trygve Møllebakken

Steinar Heimlund

Arvid Isaksen

Trond Amundsen

Gjenpart:

Arthur Nordby

 

 

Styremøte i IPA Region 7- referat

 

IPA Region 7 gjennomførte styremøte torsdag 21.3.2013 kl. 1200 i kantina på Politihuset.

 

Til stede:

Arne Holand (AH)

Steinar Heimlund (SH)

Arvid Isaksen (AI)

Trond Amundsen (TA)

T. Møllebakken (TM) ble kontaktet pr telefon.

 

Saksliste

 

  1. Landsmøte 2013 i Bergen
  2. Salg/kjøp av profileringsartikler
  3. Bistand fra politidistriktet – møte med politimesteren
  4. Vervekampanje for å øke antall medlemmer
  5. Tiltak for å bedre økonomien.
  6. Tilrettelegge for besøk av medlemmer fra andre IPA-land
  7. Eventuelt

 

Sak 1 – landsmøtet i Bergen

Steinar Heimlund ble utpekt til Region 7s representant på landsmøtet i Bergen 26.4 – 28.4.2013. Tor Inge Hansen møter som representant for æres- og hederstegnutvalget.

 

Styret har ingen forslag som ønskes behandlet på landsmøtet

 

Sak 2.- salg/kjøp av profileringsartikler

Det har vært stor interesse for kjøp av t-skjorter med logoen «IPA Arctic Region Norway». Første bestilling på nesten 100 skjorter er nærmest utsolgt.

Dersom medlemmene har interesse for kjøp av nye t-skjorter, har leder fullmakt til å gjennomføre ny bestilling fra Estland.

 

Sak 3 – bistand fra Troms politidistrikt – møte med politimesteren

Arvid Isaksen sa seg villig til å kontakte politimester Ole Bredrup Sæverud for å diskutere følgende punkter knyttet til IPA Region 7s virksomhet:

•          Bruk av kontorutstyr

•          Bruk av møtelokaler

•          Bistand til transport ved besøk

•          Politirepresentasjon

 

Tillegg

AI gjennomførte møtet 16.april 2013. Politimester Sæverud er positiv til bistand og samarbeid med IPA og muligheten for å kunne få til felles opplegg/orientering om politifaglige spørsmål og politisamarbeid på Nordkalotten. Politimesteren ber om at IPA gir innspill på konkrete tema.

(Eget referat).

 

Sak 4 -vervekampanje for å øke antall medlemmer

Presidenten i IPA gjennomførte i 2012 en kampanje for å verve nye medlemmer. Dette førte blant annet til medlemsøkning i regionen. TA mente at det fortsatt er ansatte innenfor regionens område som ønsker å bli medlem i IPA.

 

TM vil i samarbeid med leder gjennomføre en ny vervekampanje blant polititjenestemenn innenfor regionens politidistrikter.

 

Sak 5 – tiltak for å bedre økonomien

I den senere tid har Region 7 kun hatt inntekter fra medlemskontingent (en viss prosent av kontingenten) og salg av profileringsartikler. Styret er av den oppfatning at det er vanskelig å organisere nye aktiviteter som kan bedre økonomien. Forslag fra medlemmene mottas med takk.

 

Sak 6 – tilrettelegge for besøk av medlemmer fra andre IPA-land

Det er viktig å kunne presentere et tilfredsstillende opplegg/program som kan benyttes når medlemmer fra andre IPA-land besøker regionen. TA vil ta kontakt med Arthur Nordby for å komme med forslag til opplegg – herunder å opprette kontakt med IPA-medlemmer i de tre andre politidistriktene i regionen.

 

Sak 7 – eventuelt

AH henledet oppmerksomheta på deltakelse i IPA Estlands jubileumssamling i Estland 17. – 21.7.2013 (jf. tidligere kunngjøring).

 

AH ønsket at man ble enige om reisegodtgjørelse for utpekte deltakere fra regionen som deltar på aktuelle arrangementer – i første omgang Nordkalottmøtet. Styret var enige om at det var naturlig å dekke faktiske utgifter. Når det gjelder bruk av egen bil bør man ta utgangspunkt i dekning av bensinutgifter med et lite tillegg pr km.

 

 

Arne Holand

referent

 

Av: Steinar Heimlund
01.11.2013
Publisert i Region 7 nyheter

Copyright © 2012 · Utviklet av Adaptor Consulting ·

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close