• EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Referat fra årsmøte i region 6

Møtet ble avholdt på Peppes Pizza i Bodø den 14. Januar. Det var 8 personer som møtte på møtet. Innkallingen ble godkjent og møteleder og referert var Vegard Kristiansen. Årsberetninga ble godkjent uten merknader. Valgkomiteens innstilling ble godkjent og styre vil i den videre perioden bestå. Yngvar Fredriksen – leder, Knut Eirik Sølsnes – sekretær, Eirik Lekang – kasserer, Vegard Kristiansen – styremedlem ( medlemsansvarlig), Monica Lillevik – styremedlem og Cathrin Nerhus Lewin – styremedlem. Årsmøtet gav sin tilslutning til at styret kan velge en vararevisor. Neste års valgkomité vil bestå av Thorben Westgård, Bjarte Walla og Tormod Bikset

Av: Cathrin Nerhus Lewin
27.01.2015
Publisert i Region 6 nyheter

Copyright © 2012 · Utviklet av Adaptor Consulting ·