• EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

IPA Norge – medlemskap

Seksjonen har et hoved-medlemsregister som bestyres av hovedkasserer. I tillegg har hver region sitt eget regionsregister. Disse samstemmes årlig.

Seksjonen har mange studentmedlemmer og andre medlemmer som flytter bosted. Det er svært viktig at alle melder adresseforandring til: endring@ipa-norway.no

Når politihøyskolestudentene starter på sitt 2. studieår, får de tilbud om å bli medlem av IPA-Norsk seksjon. Dette medlemskapet er gratis. De som ikke reserverer seg blir ført inn som medlem og får tilsendt medlemskort og mottar medlemsbladet. På høsten etter de er ferdig med 3. studieår, får alle som er medlem tilbud om å fortsette som ordinær medlem. Det krever da at de som ønsker å fortsette sender svar på den eposten som de mottar. De som ikke aktivt melder fra at de ønsker å fortsette, blir ikke videreført som medlem.

 

Det er en oppfordring til alle medlemmer om at endring av tjenestested og/eller adresse samt permisjoner mv. meldes til IPA Norsk seksjon. Bruk offisiell adresse eller epost adresse : endring@ipa-norway.no

Organisasjonsnummeret er 981 362 403.

 

Av: Johnny Langmo

Copyright © 2012 · Utviklet av Adaptor Consulting ·