• EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Nytt landsstyre valgt i Bergen

Nytt landsstyre valgt i Bergen

På landsmøtet i Bergen 26.-28- april ble det enstemmig valgt nytt landsstyre. Landsstyret avholder 2 møter i året, eller ved behov. Mellom møtene er det sekretariatet eller komiteene som håndterer de daglige henvendelser fra medlemmer, seksjoner/regioner eller IPA Internasjonalt.

Du når landsstyret ved å sende mail til ipanor@ipa-norway.no eller ved å bruke kontaktskjemaet på hjemmesiden 🙂

 

Følgende personer utgjør det nye styret:

President                        Jan Tore Hagnes, Region 6

1. Visepresident           Geir E Svenskerud, Region 1

2. Visepresident           Johnny Langmo, Region 6

3. Visepresident           Dag A Guttormsen, Region 2

Generalsekretær          Monica Lillevik, Region 6

A. Generalsekretær    Inger Grete Lia Stålesen, Region 8

Hovedkasserer            Roald Korsøen, Region 2

Redaktør                       Thorben Wetsgård, Region 6

Styremedlem                Per Åge Ferstad, Region 3

Styremedlem                Frank T Nygård, Region 4

1. Varamedlem           Thomas Haugen, Region 1

2. Varamedlem           Odd H Høvring, Region 9

3. Varamedlem           Jan E Thomassen, Region 1

 

Av: Jan Tore Hagnes
05.05.2013
Publisert i Nyheter

Copyright © 2012 · Utviklet av Adaptor Consulting ·