• EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Seminar om menneskerettigheter

Menneskerettigheter er et viktig satsningsområde, herunder også for IPA Norsk seksjon.

Sivilombudsmannen i Oslo arrangerer menneskerettighetsseminar med tittelen «Frihetsberøvelse av mindreårige». I den forbindelse inviterer IPA Norsk seksjon medlemmene til å delta på dette seminaret.  (Program)

Seminaret vil belyse ulike problemstillinger knyttet til frihetsberøvelse av mindreårige i politiarrest, fengsel og barnevernsinstitusjon. Hvilke rettigheter etter FNs barnekonvensjon har mindreårige som begår lovbrudd? Er de mindreåriges rettssikkerhet godt nok ivaretatt? Hvordan behandles frihetsberøvede mindreårige? Hvilke alternative tiltak finnes?

Politiet har en sentral rolle i utøvelsen av lovverket som håndterer frihetsberøvelse av mindreårige. I forbindelse med dette seminaret blir saksområdet belyst i henhold til FN`s barnekonvensjon. Det vil også bli belyst i forhold til norsk praksis og gjerne fra andre vinkler enn den politfaglige, som vi er mest fortrolig med. Kanskje det kan være med på å gi oss nye innfallsvinkler i ulike problemstillinger.

Det vil bli lagt til rette for en bred debatt mellom politikere, offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner.

Seminaret finner sted på Håndverkeren kurs- og konferansesenter<http://hvk.no/>, i Festsalen,
torsdag 31. oktober 2013 klokken 09.00-15.30.

Det vil bli gitt reisestøtte til de som ønsker å delta. Størrelsen på støtten avhenger av antall påmeldte.

PÅMELDINGSFRIST TIL UNDERTEGNEDE INNEN 6. OKTOBER.

Med vennlig hilsen
Monica Lillevik
Generalsekretær
IPA Norsk seksjon
Mob.: 97 72 04 08

Av: Johnny Langmo
25.09.2013
Publisert i Nyheter

Copyright © 2012 · Utviklet av Adaptor Consulting ·