• EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

INNKALLING TIL ÅRSMØTE – IPA REGION 13 HEDMARK 28.2.13 kl. 1300

Torsdag 28.02.13 kl. 1300

Til behandling;

  1. Åpning og konstituering
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Innkomne saker
  6. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 14.02.

Frasigelser av verv sendes valgkomiteen ved Kjartan Waage innen 08.02.13.

Påmelding senest innen fredag 22.02.13 til Tom Kristiansen.

Vel møtt!

Hamar, den 21.01.13

Tom Kristiansen / Leder

Av: Jan Tore Hagnes
28.01.2013

Copyright © 2012 · Utviklet av Adaptor Consulting ·