• EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Ikke mottatt medlemsblad ? Husk å melde adresseendring!!

Ikke mottatt medlemsblad ? Husk å melde adresseendring!!

Også med det nye medlemsbladet opplever vi at det kommer blad i retur p.g.a feile adresser.

Vi ber medlemmmene om å huske å melde fra til oss om adresseendring, slik at vi får sendt ut bladene til riktig sted.

Bruk gjerne kontaktskjemaet på hjemmesiden 🙂

Av: Johnny Langmo
12.01.2013

Copyright © 2012 · Utviklet av Adaptor Consulting ·