• EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Hilsen fra presidenten !

Hilsen fra presidenten !

Hilsen fra Presidenten

IPA – ”Servo per Amikeco» («Tjeneste gjennom vennskap») er det største politiforbundet i verden med nesten 380.000 medlemmer. International Police Association er et uavhengig organ bestående av medlemmer av politiet, enten i aktiv tjeneste eller pensjonert, og uten hensyn til rang, kjønn, rase, hudfarge, språk eller religion. Formålet er å skape bånd av vennskap og å fremme internasjonalt samarbeid. IPA ble dannet 1. januar 1950 fordi en politisersjant fra Lincolnshire, England, Arthur Troop, ønsket å lage en kanal for vennskap og internasjonalt samarbeid mellom politifolk.

Norge er et av 64 medlemsland og har ca 3.000 medlemmer.

 

IPA har forpliktet seg til prinsippene som er nedfelt i Verdenserklæringen som FNs Generalforsamling vedtok i 1948. Disse prinsippene har som mål å utvikle kulturelle forbindelser blant sine medlemmer, en utvidelse av deres generelle kunnskaper og utveksling av faglig erfaring. I tillegg søker den å fremme gjensidig hjelp i den sosiale sfære og til å bidra, innenfor grensene av sine muligheter, til fredelig sam- eksistens av ulike folkeslag og til bevaring av fred i verden. IPA som organisasjon vil gjennom kontakt med andre medlemslands politi være med å øke og bevisstgjøre framveksten av en verden hvor menneskene kan nyte ytringsfrihet og trosfrihet og frihet fra frykt og nød. IPA har i mange år vært representert i store internasjonale organisasjoner som FN New York, FN Wien, FN Genève, De Europeiske institusjonene i Brussel, Europarådet i Strasbourg og Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) i Washington. Her har vi utpekte medlemmer som blir innkalt til og får delta i ulike møter relatert til hva IPA som organisasjon er opptatt av og står for. Etter målbevisst arbeid fra IPA`s sentrale organisasjon, ble vi også 14. september 2009 godkjent og fast etablert NGO (Consultative Status) i UNESCO.

Her er utdrag fra min leder til IPA bladet, nr 4/2012:

For IPA startet høsten opp med Verdenskongressen i Israel, den best besøkte kongressen noen gang i IPA`s historie. Ca 450 delegater og medlemmer deltok på verdenskongressen i Eilat og ca samme antall deltok på vennskapsuken med rundreise i Israel sammen med israelsk politi. Et for øvrig velregissert og meget vellykket arrangement fra IPA Seksjon Israels side.

I Politibladet nr 2/2012 skrev jeg noen ord om bl.a. våre IPA kollegaer i Mexico og de problemene de har å stri med. IPA Mexico har sitt hovedkontor i Tijuana, en historisk og flott by som har vært mye i media de siste årene for sine narkotikakarteller med tilhørende kriminalitet. Tijuanas turisttall har de siste ti årene sunket med 90 Prosent, og det samme har inntektene fra turismen.

I Israel snakket jeg en del med våre venner fra Mexico. De kunne med stolthet fortelle om et vellykket prosjekt for byen Tijuana, et prosjekt som bl.a. var initiert av den mexicanske seksjonens president. Prosjektet var et samarbeid mellom politi/lokale myndigheter/frivillige organisasjoner og handelsstand og hadde medført nedgang i registrert grov kriminalitet med 75 % de siste 2 årene. De kunne også fortelle at IPA Mexico 15. juli 2012, ble en juridisk anerkjent enhet under meksikansk lov, slik at de kan fremme og organisere aktiviteter åpenlyst. Dette har de kjempet for i 30 år. Meksikansk lov har tidligere forbudt organisasjoner som IPA å kunne fremme sine internasjonale lover om menneskerettigheter etc offisielt i Mexico. Den nye loven er et stort framskritt som gjør at IPA Mexico vil stå enda hardere på for å fremme IPA`s positive verdigrunnlag i eget land. President i IPA Mexico, Dr. Lic. Humberto García-Gómez, har lenge ført en personlig kamp for å få til dette og de har nå startet en nettside og aktivert en vervingsstrategi, samt dannelse av flere regioner og fremming av IPA over hele landet.

Våre mexicanske venner kunne fortelle at deres vellykkede prosjekt i Tijuana i store trekk bygget på det samme som borgermesteren i Eilat kunne fortelle om i sin velkomsthilsen til IPA`s verdenskongress.

Eilat var for noen år tilbake preget av en del ungdomsbråk og kriminalitet som normalt i de fleste feriebyer. Borgermesteren tok initiativ til å gjøre noe med dette og det ble enighet mellom byens politimester, Eilat kommune, den israelske staten, forretningsstanden, utelivsbransjen, skoler og frivillige organisasjoner om å gå sammen om å få en trygg by. Prosjektet fikk som overskrift ”City Without Violence”, og det var enighet om at det skulle være nulltoleranse for fyll og bråk og brudd på nattero for byens innbyggere.

Prosjektet hadde i starten fått lunken mottagelse fra en del politikere da det ville koste en god del midler og resultatet ville være usikkert. Nå etter 5 år kunne borgermesteren og politisjefen stolt meddele at Eilat var blitt et utstillingsvindu for resten av Israel i forhold til målene de hadde satt seg, og flere andre byer er nå i gang med å starte opp lignende prosjekter.

Ett av tiltakene i Eilat er at alle idrettsarenaer/parker holder åpent hele døgnet med flombelysning på fotball/tennisbaner etc. Det er alltid tilgjengelig vaktmester uansett tid på døgnet som kan låse ut fotballer eller hva det måtte være for at ungdom skal kunne benytte disse stedene når de måtte ønske. Det var ikke uvanlig at ungdom i helgen avsluttet på en idrettsbane etter å ha vært på et utested. I stedet for å drive dank og bråk, oppsøkte mange ungdommer disse åpne arenaene og drev sportslige aktiviteter. Eilat by har svært høye bøter for fyll og bråk utendørs og spesielt dersom det forstyrrer innbyggernes nattesøvn. Det er utstrakt videoovervåkning på offentlig sted der politipatruljer blir dirigert umiddelbart ved antydning til bråk. Dette hadde over tid medført at byen var blitt en fredens perle og uønsket aktivitet var minimert kraftig. Alle ”medeierne” i prosjektet var med og betalte for økt bemanning og synlig vakthold og alle hadde samme reaksjon i forhold til nulltoleranse. Noe av det samme som borgermesteren i Eilat meddelte, var det Mexicos IPA president kunne tilkjennegi også var begynt å fungere i deres hjemby Tijuana.

Noe av dette kjenner vi igjen fra 90tallet da New York innførte sitt nulltoleranseprosjekt med anerkjente resultater.

Kan hende det ikke hadde vært så ille om vi også i eget land hadde begynt å si ”nok er nok” i mange sammenhenger…?

 

Servo per Amikeco

 

Olav Skeie

president

Av: Johnny Langmo
27.01.2013
Publisert i Nyheter

Copyright © 2012 · Utviklet av Adaptor Consulting ·